Philip Martensen

5 avancerede tips til Google Ads

  • Online Marketing
  • 26.02.2019

Det er helt banalt at fastslå, at der er sket rigtig meget i Google Ads i 2018. De seneste markante ændringer har været navneskiftet fra Google Adwords til Google Ads, men der er også rullet et helt nyt interface ud, som skaber en del kvaler. Et interface, som umiddelbart har en ret flad indlæringskurve, og som måske lige nu afholder nogle fra at kigge på nogle af de mere avancerede og nyere muligheder i Google Ads.

Jeg har her forsøgt at samle op på nogle af de nye features, som løbende er kommet til over det seneste år, og som jeg oplever ikke benyttes i fuldt omfang.

 

Advarsel: Det bliver nørdet!

 

1. Tilføj og brug ”målgrupper i markedet” på dine søgekampagner

Google inddeler brugere i forskellige interessekategorier og vurderer derfra, om en given bruger er i markedet for bestemte ydelser. Det kunne være rejser, boligindretning, software eller én af de andre hovedkategorier, der tilbydes i øjeblikket. Man har i en årrække kunnet arbejde med disse målgrupper som målretningsmetode på Displaynetværket, men nu kan de også påføres på søgekampagner.

Det er en rigtig god idé at tilføje disse målgrupper på søgekampagnerne. Når der er samlet en tilpas mængde viden ind, kan man justere budpriser eller helt udelukke bestemte målgrupper baseret på deres interaktion med annoncer og konverteringsgrad. Jeg ser specielt værdi for B2B-virksomheder, som oplever at tiltrække for mange kliks fra forbrugere. Her kan ”målgrupper i markedet” være med til at opnå en ekstra brugbar viden til optimering af kontoen.

 

HUSK: En vigtig øvelse, når man påfører ”målgrupper i markedet”, er at påføre dem som ”Observation”. Således begrænser de ikke kampagnens målretning, men giver blot information om hver målgruppes performance.

 

 

2. Opdel kampagner på baggrund af demografi

En mulighed, der har eksisteret i en længere periode, men som sjældent bruges, er muligheden for at opdele kampagner på baggrund af demografi. Google Ads opererer med tre demografiske kriterier; køn, alder og husstandsindkomst. Den sidste genererer desværre som oftest ikke noget brugbart, mens alder og køn giver interessante reelle data, der kan benyttes aktivt.

Det er en simpel øvelse at justere budgivning på baggrund af køn og alder, men det er også muligt at oprette hele kampagner rettet mod mænd eller kvinder samt tilrette enkelte annoncer og landingssider.

 

Husk: En god idé er at låse den vigtigste overskrift fast i toppositionen, så man ikke risikerer, at annoncebudskabet udvandes. Dette kan ske, hvis for mange svage overskrifter, som måske ikke kan stå alene, vises først.

 

 

3. Udvidede annoncer og responsive søgeannoncer (beta)

I august 2018 blev der rullet en udvidelse af det eksisterende annonceformat ud. Der blev dengang ikke slået så meget på den store tromme af Google i forbindelse med udrulningen, så det er muligvis gået over hovedet på nogen.

 

 

Inden man går i gang med at teste dem op imod eksisterende annoncer, er det vigtigt at vide, at Google tager stilling til, om den ekstra overskrift og beskrivelseslinje skal vises. Det er derfor et godt råd at holde de centrale budskaber i de eksisterende overskrifter og beskrivelseslinje 1 og så prøve sekundære budskaber i de nye felter.

 

 

Et helt nyt annonceformat, som stadigvæk er i beta, er responsive annoncer, hvor man kan angive hele 15 overskrifter og fire beskrivelser. Google vil så selv kombinere de mange muligheder:

 

4. Avancerede budjusteringer

Annonceudvidelser i Google Ads har altid været lidt af en udfordring. De er centrale for at opnå en god klikrate på annoncer, men det komplekse samspil, der er mellem annonceudvidelser og hvordan Google prioriterer dem, har altid været mindre gennemskueligt. Der er i den forbindelse dukket en lille mulighed op i det nye interface. En mulighed, som, jeg oplever, meget få har taget i brug.

 

Har man en virksomhed, hvor telefonopkald er centralt, kan man nu byde op på den udvidelse. En positiv budjustering her vil således forøge muligheden for at få sit telefonnummer eksponeret i annoncen – på bekostning af andre annonceudvidelser.

 

5. Nyheder i Dynamic Search Ads (DSA)

Dynamic Search Ads-kampagner er en mulighed for at lade Google scanne ens website eller udvalgte dele af websitet og selv knytte søgeord til Google-komponerede annoncer. DSA har ofte vist sig hensigtsmæssige ved især store og komplekse websites, hvor indholdet er dynamisk, og det kan være komplekst at håndtere og strukturere søgeord. Mange webshops vil falde i en sådan kategori.

Udfordringen ved Dynamic Search Ads er, at der er et element af kannibalisering i den forstand, at hvis man ikke håndterer opsætningen korrekt, er der stor sandsynlighed for, at DSA blot stjæler trafikken fra andre kampagner. Derudover er der lagt et stykke arbejde i at definere, hvilke sider Google IKKE skal medtage i afviklingen af DSA. Således vil man næppe have, at Google skal forsøge at opsætte annoncer på baggrund af ens privatlivspolitik, FAQ-sider eller blog.

I september 2018 er der blevet tilføjet et par nye features, som letter arbejdet en del. Nu kan man vælge, at DSA kun skal kigge på de sider, man i forvejen har i sin Google Ads-konto. Det er dog stadigvæk et godt råd at tilknytte negative søgeord til sin DSA-kampagne, således man ikke risikerer at kannibalisere på de eksisterende kampagner.

 

 

Var det lidt for nørdet – eller ikke nørdet nok?

Konklusionen er blot, at der er sket en udvikling i funktionerne i Google Ads, som kan bidrage til endnu bedre målretning. Mange benytter ikke disse features grundet manglende kendskab. Det er ærgerligt, for det kan betyde en kæmpe forskel i kroner og øre.