Anders Christiansen

10 ting du bør overveje ved valg af digitalt bureau

  • Online Marketing
  • 08.07.2020

Langt størstedelen af danske virksomheder gør brug af en eller anden form ekstern samarbejdspartner eller leverandør til varetagelse/ håndtering af teknisk tunge discipliner indenfor digital marketing.

Men hvilke kriterier kan eller skal egentlig ligge til grund for en valg af digitalt bureau set fra virksomhedens perspektiv? Det kommer vi med vores bud på her.

 

1: Samarbejdspartner eller leverandør?

Det går i virkeligheden begge veje, fordi det er også et spørgsmål alle bureauer bør stille sig selv - ønsker de at være nogle der "blot" leverer den ønskede vare eller nogle der mere aktivt forholder sig til forretningen og dens retning som helhed? Virksomheder kan spørge sige selv: Skal det være et bureau, der leverer varen, nøjagtigt som man selv ønsker, eller skal det være et bureau, som stiller spørgsmålstegn ved forretningsmodellen og er med til at opstille dagsordenen for samarbejdet?

Det er vigtigt at konkretisere, hvilke opgaver og funktioner, man ønsker, bureauet skal udføre. Dette lyder mere enkelt end det er, fordi selve den fart marketingteknologien udvikler sig med, vel nok repræsenterer marketingafdelingernes største udfordring. Ikke desto mindre, skal snitfladerne mellem internt arbejde og de eksterne partneres opgaver klarlægges så vidt som muligt, og så kan man afgøre hvilken slags bureau, man har brug for. Typisk sker sondringen mellem et specialistbureau eller et full-service bureau, der kan levere flere elementer af markedsføringsstrategien og eksekveringen.

2: Erfaring fra lignende brancher og segmenter?

Har bureauet erfaring med lignende sager og kan det anvendes på jeres case. Særligt indsigt omkring målgruppeforståelse kan vise sig værdifuldt i dette henseende i forhold til at levere effektiv markedsføring. Med det sagt, så gælder formuleringen "one size does not fit all" også her. Hver enkel forretning er unik, har eller bør have unikke value propositions, men viden om og erfaring fra lignende brancher er værd at tage med som en del af en indledende dialog. Herefter handler det om at sikre det rette fundament gennem indsigt i brandet, produktet eller servicen, distribution, kunderejse, konkurrenter og sidst men ikke mindst målgruppen. Derudover, så handler det om at være skarp på hvilken profil bureauet har via deres differentiering og medarbejdersammensætning, men også deres måde at arbejde på.

3: Kemi og engagement

Modsat de første to punkter, er dette punkt svært at kvantificere, men er ikke desto mindre væsentligt. Typisk får man som en del af den indledende dialog, og før køb, en fornemmelse af om kemien mellem nøglepersonerne er tilstede. Vil bureuaet min forretning og mit bedste? Kunne jeg forestille mig at samarbejde med dem eller er der noget der "stritter" i deres facon? I forbindelse med selve samarbejdet, så spiller engagement en afgørende rolle. Og det gælder begge parter. Alle kunder, kan fra tid til anden føle sig forbigået. Tit og ofte er der en forklaring. På samme måde som der ofte er en forklaring på, at virksomheden mangler at levere på udvalgte parametre til bureauet. Det er eksempelvis ofte gældende indenfor content produktion, hvis manglende leverance, kan bremse fremdriften.

4: Kundekonflikt og fejl

Har bureauet nogle konkurrenter blandt deres eksisterende kundeportefølje? Det kan for mange tit være stof til eftertanke, hvis svaret er ja. Dette er forståeligt, fordi bureuaet så ligger inde med direkte anvendelig dataindsigt. Vi har ikke svaret på denne gordiske knude, men vores erfaring fortæller os, at det væsentligste er samarbejdets unikke natur og enighed om at nå fastsatte mål sammen. Derudover, opstår konflikter ofte, fordi der bliver begået fejl. Og fejl kan ikke undgås. Med det sagt, er det naturligvis bureauets opgave at sikre at fejlfrekvensen er lav, og fordi fejl hurtigt kan blive selvforstærkende, hvis der ikke gribes ind, når fejlene bliver indset.

5: Forventningsafstemning

Målsætningen er fastsat, kampagneeksveringen sat i system, men før vi trykker GO, skal vi have afstemt forventningerne til resultater, forbrug og ansvarsområder. Hvis det ikke bliver berørt, så havner man tit i en situation, hvor den ene part, troede at den anden part ville gøre det, men at intet blev gjort. Ikke ønskværdigt for nogen. Forventningsafstemning handler ofte om resultater, så jo bedre kunden eksempelvis er til at italesætte, hvor meget de er villige til at betale pr. henvendelse, den gennemsnitlige ordreværdi eller kundernes gns. levetidsværdi, jo bedre er forudsætningerne for at vurdere om markedsføringen virker eller ej. Forventninger kan imidlertid også bestå i det utællige, og eksempelvis handle om at have følelsen af manglende engagement eller professionalisme. Derfor kan opfordringen kun lyde, at kunden skal gøre ALLE sine forventninger til bureauet klart.

6: Meninger og holdninger om muligheder og trusler

Endnu et punkt som er svært kvantificerbart, men ikke desto mindre ret relevant. Det handler om noget så enkelt som virkelighedsopfattelse. Ser de to parter ens på markedsforhold og er opfattelsen af virksomhedens egne forudsætninger for at nå målsætningerne realistiske ift. eksisterende muligheder og trusler? En SWOT analyse kan være med til at give svaret på om man er nogenlunde "in sync".

7: Ærlighed

Er kommunikationen og fremtoningen tillidsvækkende? Bliver svære spørgsmål forsøgt omgået eller bliver den kaldt uden for megen betænkningtid? Hvis det opleves, at I bliver talt efter munden, så dækker det over, at det vigstigste er ordren for enhver pris, og ikke nødvendigvis evnen til at forstå forretningen, udfordringerne og deraf præsentere den rigtige løsning.

Bureaujunglen eksisterer på grund af den kompleksitet digitaliseringen har bragt med sig, og fungerer i praksis som en slags mellemled, der har til opgave at formidle budskaber fra producentledet ud til forbrugerne, så det fører til en reaktion blandt denne - køb, holdningsændringer, sign - ups, tilmeldinger etc. Begge parter har et stort ansvar for, at reklamen og markedskommunikationen er målrettet og relevant, så derfor er det essentielt, at relationen hviler på gennemsigtighed og ærlighed.

8: Kompetencer og kapacitet

Har bureauet kompetencerne og kapaciteten til at løfte opgaven? I et fragmenteret marked med rigtigt mange muligheder for specialisering skal man holde sig dette for øje - særligt hvis i pitchfasen, holdes fast i et ensidigt kanalvalg fra bureausiden. I marketing overlapper alle discipliner hinanden på et eller andet tidspunkt i en kundes brugerrejse, så det gælder i rigtigt mange tilfælde om at alliere sig med nogle der forstår marketing i denne 360 - graders vinkling og har evnerne og ressourcerne til at løfte opgaven.

9: Tracking is indeed king, kære marketing koordinator

Udover at de tekniske kompetencer til rent operationelt at kunne opsætte sporingsparametre korrekt, naturligvis skal være tilstede, så skal det fungere som en negativ øjenåbner, hvis italesættelse af et optimeret sporingsapparat ikke bliver nævnt pro - aktivt fra bureauets side. I en tid, hvor vi mindre og mindre grad kan forlade os på cookie-teknologi, bliver overvågning og håndtering af kunders digitale berøringsflader på websites af stadig højere betydning.

Det essentielle ved tracking, kan overføres til et virksomhedsorganisatorisk perspektiv, fordi en af de store udfordringer for både marketingafdelingen, men også dens samarbejdspartnere er at kunne dokumentere arbejdet og dets effekter overfor virksomhedens bestyrelse. Lykkedes man med det, så tilfører man øjeblikkelig værdi - uanset hvad resultaterne viser. Samtidig kan det virke som polstring mod nedskæringer. Således forstået, vil manglende evne til at kunne dokumentere effekten af marketingindsatserne, nemmere bane vejen for en beslutning om at fyre. Dette er relevant i denne sammenhæng, fordi der ikke altid fra ejerleddets side, er forståelse for den kompleksitet og variation af opgaver som marketingafdelingerne håndterer. Med styr på trackingen og evnerne til at dokumentere marketings bidrag, vil opfattelsen af marketing internt ændre sig - fra et cost center til en potentiel forretningsskalerende enhed.

10: Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

For ganske nylig, var vi på et indledende møde med en ny potentiel kunde på Amaliegade i gåafstand fra vores kontor på Christianshavn. Det viste sig på mødet, at kunden havde rakt ud til os, via en google søgning efter "facebook bureau københavn" og initieret kontakten, fordi den fysiske placering virksomhederne imellem, var fordelagtig ift. blandt andet mødeafholdelser. Så convenience kan selvsagt også være gældende ved bureauvalg.

 

 Bliv klogere på hvad du kan forvente af et samarbejde med Selected Media

Læs mere her