More is more

  • Online Marketing
  • 18.08.2016

Google arbejder kontinuerligt med at udvikle og forbedre annonceformatet for AdWords. Dette har medført utallige mindre ændringer og ekstra features gennem årene.

Men den nyeste – og netop annoncerede ændring – er af mere gennemgribende karakter. Ændringen kaldes ”AdWords Expanded Ads” og kommer til udtryk ved, at annonceformatet udvides, hvormed der nu gives mulighed for at benytte flere anslag per annonce.

Google har testet det nye format og er så tilfredse med testresultaterne, at det i løbet af få måneder vil gå fra at være en mulighed for forbedring af klik-rate på annoncer til at blive et krav. Alle annoncer, der oprettes efter 1. november 2016, skal således skrives i det nye format.

 

Nuvaerende -format

Nyt -format (1)

Hvad betyder det for dig?

Hos Selected Media Advisory har vi efter Googles tiltag også testet det nye format på flere af vores kunder. Vi har ligesom Google kunnet konstatere, at det nye annonceformat giver mulighed for forbedret performance. Det nye annonceformat tillader flere anslag, hvilket giver mulighed for, at man kan arbejde med en hel sammenhængende sætning i selve annoncedelen, hvilket umiddelbart er mere sigende end den noget abrupte sætningsstruktur, man hidtil har opnået bedst performance med.


Ved at gøre brug af det nye format har vi set, at antallet af klik per eksponeret annonce (CTR) kan stige, ligesom kombinationen af god kampagneperformance og bedre forventningsafstemning med brugeren – qua den mere fortællende annoncetekst – har medført lavere pris per klik (CPC).


Ændringerne har med andre ord betydet, at kampagner i det nye format har en konkurrencefordel. Vi har ligeledes en formodning om, at de fleste annoncører over tid vil benytte det nye annonceformat, hvormed annoncer efter det gamle format potentielt set vil performe dårligere.


Denne konkurrencefordel er selvsagt skabt af, at der indtil nu kun er ganske få kampagner i det nye format.


Hvis du ønsker at komme hurtigt ud af startblokken, kan vi tilbyde dig at omformulere alle dine annoncer! 

Anmod om et tilbud på et nyt kampagneoplæg ved at benytte nedenstående formular.